Bijlagen

Voortgangsrapportage Projecten

Voortgangsrapportage Projecten

In de voortgangsrapportage projecten wordt de voortgang van de complexe projecten gemeld. Doen zich afwijkingen voor op beleid of financiën, dan worden deze afwijkingen in de Berap bij het betreffende doel gemeld.

Via deze link
kunt u de voortgangsrapportage projecten benaderen.

p40799
p40833
p41252
doelenboom
raadvoorstel-en-raadsbesluit
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47