Doelenboom

Programma's

Alle programma's

Sociaal domein

Programma 1. Samenleving

Programma

Doel 1.3.2 Doorgaande leerlijnen

Doelen

Doel 1.3.3 Onderwijsvoorzieningen

Doelen

Programma 2. Inwonersondersteuning

Programma

Doel 2.1.1 Ondersteuning in de wijk

Doelen

Doel 2.1.3 Maatwerk Wmo

Doelen

Doel 2.2.1 Arbeidsparticipatie

Doelen

Doel 2.3.2 Jeugdhulpverlening

Doelen

Programma 3. Opvang en bescherming

Programma

Doel 3.1.2 Aanpak huiselijk geweld

Doelen

Doel 3.3.1 Maatschappelijke opvang

Doelen

Programma 4. Inkomen

Programma

Fysiek Domein

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

Programma

Doel 5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven en instellingen

Doelen

Doel 5.3.1 Culturele basisinfrastructuur

Doelen

Programma 6. Toekomstgerichte stad

Programma

Doel 6.1.1 Omgevingsvisie

Doelen

Doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven

Doelen

Doel 6.1.3 Wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving

Doelen

Doel 6.1.5 Grondbeleid

Doelen

Doel 6.3.1 Toekomstbestendinge verkeersinfrastructuur

Doelen

Doel 6.3.3 Parkeren

Doelen

Doel 6.4.4 Klimaat

Doelen

Programma 7. Vitale wijken

Programma

Doel 7.1.1 Gebiedsopgaven

Doelen

Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen

Doelen

Doel 7.1.3 Water-, groen- en recreatiestructuur

Doelen

Doel 7.1.4 Vastgoed

Doelen

Doel 7.2.4 Verkeersveiligheid

Doelen

Doel 7.3.2 Afval-, hemel- en grondwaterbeheer

Doelen

Doel 7.3.4 Voorkomen gezondheidsrisico's

Doelen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Programma 8. Bestuur en Dienstverlening

Programma

Doel 8.1.2 College

Doelen

Doel 8.2.1 Dienstverlening

Doelen

Programma 9. Bedrijfsvoering

Programma

Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie

Doelen

Doel 9.1.3 Informatievoorziening

Doelen

Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering

Doelen

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Programma

Doel 10.1.1 Algemene dekkingsmiddelen

Doelen

p41252
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47