Domeinen

Sociaal domein

Doel 3.1.1 Jeugdbescherming

Indien de ontwikkeling van kinderen en jongeren gevaar loopt wordt, indien nodig, verplichte hulp (jeugdbeschermingsmaatregelen) ingezet

Beschrijving

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kinderen en zijn daar ook veelal prima toe in staat, met soms wat ondersteuning. Maar in sommige gevallen kunnen kinderen niet opgroeien in een veilige omgeving, door wat voor omstandigheden dan ook. Als het niet lukt op vrijwillige basis de situatie te verbeteren, benutten wij de wettelijke mogelijkheden om te realiseren dat een kind veilig is. De veiligheid van kinderen en jongeren dient gewaarborgd te zijn. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jongere wordt bedreigd en vrijwillige ondersteuning niet of niet voldoende helpt. Er zijn drie jeugdbeschermingsmaatregelen die de rechter kan opleggen: een ondertoezichtstelling (OTS), ontzetting uit de ouderlijke macht en gezag beëindiging (beide voogdijmaatregelen).

Er ligt een relatie met programma 1. Samenleving en programma 2. Inwonersondersteuning. De inzet om jeugdbeschermingsmaatregelen te voorkomen vindt vanuit die programma’s plaats.

Om de inzet van jeugdbeschermingsmaatregelen te voorkomen en/of te verkorten kan het Sociaal Wijkteam in het geval van onveilige gezinssituaties vasthoudend en outreachend werken en hiervoor indien nodig de expertise van netwerkpartners inzetten (consultatie en advies).  De medewerker van het Sociaal Wijkteam blijft ‘het gezicht' voor ouders.

Criteria

Indien de ontwikkeling van kinderen en jongeren gevaar loopt wordt, indien nodig, verplichte hulp (jeugdbeschermingsmaatregelen) ingezet, zodanig dat:

  • De veiligheid van het kind kan worden gewaarborgd.
  • In alle gevallen de regie zoveel als mogelijk bij ouders blijft c.q. ouders zelf weer de regie kunnen nemen.
  • Een veilige gezinssituatie zo snel als mogelijk wordt hersteld en de maatregel kan worden beëindigd.
  • De situatie waarin kinderen / jongeren opgroeien verbetert.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Jeugdbescherming en het nieuwe woonplaatsbeginsel

Aanvullende uitgaven

450000

Zie voor toelichting onder doel 2.3.2 onderdeel "Jeugdhulp en het nieuwe woonplaatsbeginsel"

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40804
p40805
p40808
p40809
p40811
p40813
p40814
p40820
p40821
p40823
p40824
p40833
p40834
p40835
p40836
p40837
p40838
p40839
p40844
p40846
p40847
p40848
p40849
p40851
p40852
p40853
p40854
p40855
p40857
p40858
p40859
p40860
p40871
p40872
p40875
p40876
p40878
p40881
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
programma-4-inkomen
programma-5-ondernemende-en-levendige-stad
doel-3-1-2-aanpak-huiselijk-geweld
doel-6-3-1-toekomstbestendinge-verkeersinfrastructuur
doel-6-3-3-parkeren
doel-6-4-4-klimaat
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-6-toekomstgerichte-stad
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-6-1-5-grondbeleid
doel-3-3-1-maatschappelijke-opvang
doel-6-2-1-een-passend-woningaanbod
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
doel-5-1-1-vestigingsklimaat-bedrijven-en-instellingen
doel-5-3-1-culturele-basisinfrastructuur
doel-6-1-1-omgevingsvisie
doel-6-1-2-nieuwe-ruimtelijke-initiatieven
doel-6-1-3-wettelijk-kader-voor-de-fysieke-leefomgeving
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-3-3-2-beschermd-wonen
doel-4-1-1-inkomen-en-armoede
doel-4-2-1-kindregelingen
doel-4-3-2-schulddienstverlening
doel-5-2-1-winkels-uitgaansvoorzieningen-evenementen
doel-6-1-4-erfgoed
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47